4 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Enkelt uttryckt kan man säga att ROT-avdraget fungerar så här:

  • Konsumenten beställer en tjänst av en hantverkare eller annan fackman.
  • Företaget lämnar en offert där arbetskostnad, materialkostnad och resekostnad är specificerade.
  • Arbetskostnaden är den del som täcks av ROT-avdraget, och i och med ROT-avdraget blir en 30% av arbetskostnaden upp till 50 000 kr.
  • När arbetet är utför drar företaget av ROT-avdraget direkt på fakturan.
  • Du som konsument måste dock se till att du tjänat in så mycket skatt under året att det täcker det belopp du vill göra ROT-avdrag för.

Du tar enklast in dina offerter här